Centrum Tara


Centrum Tara ukončilo k 31.12.2022 svou činnost.


Přečkali jsem covidová omezení, ale vystěhování z našich starých prostor nedopadlo šťastně. Děkujeme všem, kteří nás za pět let činnosti centra poctili svou návštěvou.