Aktuální kurzy

Přehled pořádaných akcí

V našem centru se konají akce, které pořádáme my nebo externí lektoři. Pro jednoduchost je níže uveden přehled nejbližších akcí, jejich popis a také pokyny pro přihlašování.