Přehled akcí

Centrum Tara ukončilo k 31.12.2022 svou činnost v kladenských prostorách. Zatím neplánujeme stěhování, bereme si čas na odpočinek a rozmyšlenou.


Centrum Tara je volná zóna, kde respektujeme vaše Ústavou a zákony garantovaná práva na soukromí a lidskou důstojnost. Vítáme všechny zdravé účastníky akcí, kteří si váží svojí svobody stejně, jako svobody ostatních. Pouze, pokud jste nemocní, zůstaňte doma a v klidu se vyléčete.