Přehled akcí

Níže najdete seznam nebližších akcí, které se v našem centru budou konat. U každé akce pak podrobnější informace o lektorovi, podmínkách účasti a také možnost přihlášení na příslušnou akci.


Centrum Tara je volná zóna, kde respektujeme vaše Ústavou a zákony garantovaná práva na soukromí a lidskou důstojnost. Vítáme všechny zdravé účastníky akcí, kteří si váží svojí svobody stejně, jako svobody ostatních. Pouze, pokud jste nemocní, zůstaňte doma a v klidu se vyléčete.