Rodinné konstelace s Neerou

Konstelace jsou krásným způsobem jak se podívat na zapletení v různých systémech..... rodinném, pracovním... Pomoci této metody můžeme nahlédnout do těchto systémů a také na to jaký vliv to mělo na nás. Když nepřijímáme místo, na které patříme, jsme přetížení a náš život neprobíhá zdravě a spokojeně. Uviděním a přijetím můžeme získat podporu a sílu a tím vystoupit ze starých, destruktivních vzorců.

Místo je potřeba závazně rezervovat na e-mail: jarkovska.martina@seznam.cz nebo na telefon 731554360 Vstupné: 900 Kč S sebou pohodlné oblečení, jídlo a pití na celý den. Budu se těšit na viděnou. Neera Martina Loukotová

Centrum Tara je volná zóna, kde respektujeme vaše Ústavou a zákony garantovaná práva na soukromí a lidskou důstojnost. Vítáme všechny zdravé účastníky akcí, kteří si váží svojí svobody stejně, jako svobody ostatních. Pouze, pokud jste nemocní, zůstaňte doma a v klidu se vyléčete.