Ladění ženy

Ladění ženy, to je setkání sama se sebou v kruhu žen

Ladění tvořím a neustále vyvíjím s tím, jak se vyvíjím i já. Dávám do něj svoji radost ze setkání s ženami, tanec, který uvolňuje tělo i duši, různé meditační a léčivé techniky a rituály, díky kterým se můžeš propojit se svojí podstatou, uzdravovat, poznávat sama sebe i jemně překračovat své hranice. Pokud to dovolíš, může dojít k hlubokým uvědoměním. Ráda ženy provázím a s láskou sleduji, jak se rozvíjí jako květy růže.

S sebou něco pohodlného na sebe (na tanec) a vodu na pití.

Velký sál

Centrum Tara je volná zóna, kde respektujeme vaše Ústavou a zákony garantovaná práva na soukromí a lidskou důstojnost. Vítáme všechny zdravé účastníky akcí, kteří si váží svojí svobody stejně, jako svobody ostatních. Pouze, pokud jste nemocní, zůstaňte doma a v klidu se vyléčete.
Cena jednotlivého vstupu: 400 Kč
Permanentka na deset vstupů: 3 500 Kč
Kurz vede

Přihlašování

Na akci je nutné se předem přihlásit. Přihláška je nutná, abychom o Vás věděli a nezrušili akci kvůli malému počtu účastníků. Kurzovné uhraďte v hotovosti na místě.

Jednotlivý vstup 400 Kč, nebo 3 500 Kč za deset vstupů
Přihlašovací formulář